“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

New Developments in the Evolution of English and Romanian Possessive Perfects

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LXIII (2), p. 188-202
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Lucrarea de faţă analizează tendinţe de evoluţie a timpurilor Present Perfect şi Perfect Compus din engleză şi română. Adoptând cadrul teoretic propus de Heine & Kuteva (2006), lucrarea identifică acele stadii de gramaticalizare care corespund timpurilor perfecte din engleză şi română. Pornind de la date oferite de engleza vorbită contemporană şi de româna literară contemporană, se ajunge la concluzia că Present Perfect se află într-o fază incipientă a stadiului 3 de gramaticalizare (ceea ce contravine observaţiilor făcute de Heine & Kuteva). Se demonstrează că Perfectul Compus se află într-un stadiu mai avansat de gramaticalizare decât perfectul din engleză.
Language: English
Links:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].