Partea I-a a acestui articol:
https://doi.org/10.17684/i3A39ro
Articol
Diacronia 4, 1 august, 2016, art. A51 (p. 1–15)https://doi.org/10.17684/i4A51ro

Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (II)

Gabriela-Iuliana Morcov1,, Ioan Milică2,

Afiliații

1Școala Doctorală de Studii Filologice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România
2Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 23 martie 2016
Acceptat: 12 aprilie 2016
Publicat: 1 august 2016

Cuvinte-cheie

scrisoare
retorică
funcționalism
stilul epistolar românesc

Motto

„Cum trebuie să fie o conversație? Deslușită și lesnicioasă. Acestea sînt și cele două calități ale stilului epistolar.”
C. Donescu, Epistolariu culesu shi întocmitu asfelu..., 1840

Rezumat

Articolul se concentrează asupra particularităților ce definesc scrisul epistolar românesc în perioada sa de formare și de consolidare. Analiza structurii și trăsăturilor stilistice ale textului epistolar are în vedere compoziția vechilor documente românești, în conformitate cu standardele impuse de formularul creat după model slavon, dar și raportarea textelor vechi la doctrina celor trei ipostaze ale elocuției – stilul simplu, stilul moderat și stilul înalt. Descrierea vechiului stil epistolar românesc este întregită prin propunerea unei clasificări funcționale a documentelor pe baza modelului comunicativ dezvoltat de Roman Jakobson (1964); într-un cadru delimitat de cei șase factori ai comunicării, scrierile epistolare sînt organizate în diferite categorii, în funcție de aparteneța socio-culturală a emițătorului și de competența comunicativă a acestuia și, respectiv, a receptorului, precum și în funcție de raportarea mesajului epistolar la context, la codul lingvistic utilizat și la specificul canalului comunicativ.

Linkuri

 • Text complet (în română; 15 p., 999 KB)
 • 7 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:1, G. M. & 2, I. M. (2016). Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (II), Diacronia 4 (1 august), A51 (1–15), https://doi.org/10.17684/i4A51ro
  BibTeX:@ARTICLE{morcov 12016,
   author = {Gabriela-Iuliana Morcov 1, Ioan Milică 2},
   title = {Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (II)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {august},
   number = {4},
   eid = {A51},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i4A51ro},
   pages = "(1–15)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/4/A51/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2016 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2738 / 2640 / 5378

 • Descărcări (text complet): 6578 / 3112 / 9690