Editorial
Diacronia 13, 13 iunie, 2021, art. A178 (p. 1–9)https://doi.org/10.17684/i13A178ro

Revizuire tipografică și opțiune lingvistică în Evanghelia de la Snagov, 1697

Adina Chirilă1,, Roxana Vieru2,

Afiliații

1Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Bd. Vasile Pârvan 4, 300223 Timișoara, România
2Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 6 august 2021
Acceptat: 8 august 2021
Publicat: 18 august 2021

Cuvinte-cheie

filologie
editarea textelor
analiză comparată

Rezumat

Noua ediție a Evangheliei realizată la Snagov, în 1697 (E 1697) se distinge de cele anterioare ei prin două aspecte: a) organizarea textului – căci se reface și se asigură exactitatea trimiterilor biblice în legătură cu momentele anului bisericesc, făcîndu-se astfel corelarea între cartea liturgică de uz bisericesc și textul-arhetip, Noul Testament, împărțit pe capitole; b) opțiunea lingvistică a diortositorului, care vizează în mod special și consecvent regimul timpurilor verbale, i.e., schimbarea formelor de perfect simplu din ediția-bază (E 1693) în forme de perfect compus.

Diferențe de natură tipografică, de grafie și lingvistice identificate între E 1697 B[ucurești], E 1697 I[ași] și E 1697 V[iena], din cele unsprezece exemplare ale cărții păstrate pînă azi, indică desfășurarea unor etape în realizarea ediției, un comportament editorial și tipografic complex și neliniar.

Linkuri

 • Text complet (în română; 9 p., 774 KB)
 • 4 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:1, A. C. & 2, R. V. (2021). Revizuire tipografică și opțiune lingvistică în Evanghelia de la Snagov, 1697, Diacronia 13 (18 august), A178 (1–9), https://doi.org/10.17684/i13A178ro
  BibTeX:@ARTICLE{chirila 12021,
   author = {Adina Chirilă 1, Roxana Vieru 2},
   title = {Revizuire tipografică și opțiune lingvistică în Evanghelia de la
  Snagov, 1697},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2021},
   month = {august},
   number = {13},
   eid = {A178},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i13A178ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/13/A178/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2021 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 688 / 569 / 1257

 • Descărcări (text complet): 687 / 593 / 1280