Cuvinte-cheie

Texte în „Diacronia” conținînd traducere

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A145
Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A146
Carmen-Ecaterina Ciobâcă, Lucian Blaga – traductologul

ArticolDiacronia 9, 7 mai, 2019, A137
Iulia Elena Zup, Traducerile în română ale legislației austriece pentru provincia Bucovina (1775–1918)

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A116
Dinu Moscal, Despre traducerea propriu-zisă a toponimelor în traduceri românești de la începutul secolului al XIX-lea

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A103
Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A105
Adina Chirilă, „Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A66
Ana-Maria Minuț, Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)

ArticolDiacronia 5, 13 ianuarie, 2017, A68
Cristian Ungureanu, Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo)

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A69
Magda Jeanrenaud, Cum se traduce ‘rușinea’. Abordare traductologică (I)

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A52
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A34
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (II)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A35
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A40
Ana-Maria Gînsac, Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A41
Adina Chirilă, Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR), pe baza CL 1699?

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A18
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A19
Cristian Ungureanu, Conceptul ‘Treime’ din Paradisul lui Dante reflectat în traducerile românești

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A22
Enikő Pál, Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A23
Mădălina Ungureanu, Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A24
Maria Lupu, O imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu

Alte publicații conținînd traducere

Baza de date „Diacronia” (BDD)

Toate cuvintele-cheie

(in)traductibilitate 1812 abstract acceptabilitatea tranzitivului adaptare formală adaptarea fonetică și morfologică a împrumuturilor adjectiv adjectiv indefinit adjectiv relațional adversativ afluent Alsacia analitic analiză comparată analiză stilistică antropologie lingvistică antroponime arta cuvîntului asimilare auxiliar Basarabia bază de articulație bază psihologică biblistică bilingvism Carpați cartografiere ciberspațiu cîmp lexical cîmp simbolic cîmp toponimic cliticizare co-evoluție coerență complement comparativ componente IMRaD comunicare transculturală comunități românofone conduită verbală conector conector concesiv conector disjunctiv construcții pseudo-scindate construcții relative construcții scindate contact lingvistic contact româno-slav corpusuri paralele Crasna critica și evaluarea traducerilor cuantificator cuantificatori cultură Dante darwinism denotația subiectului denumiri populare de plante deplasare roll-up derivare derivare semantică desemnare desinența –le diacronie diferențiere diferențiere dialectală diferențiere hidronimică diminutiv dinamică sintactică discurs discurs translingvistic dislocarea formelor verbale documente vechi echivalări lexico-semantice editarea textelor elocuție enunț epistemic probabil etimologie etnolingvistică evoluția formelor evoluția limbilor evoluția uzului evoluție evoluție în limbă evoluție semantică evoluționism expansiune diacronică extensie toponimică extinderea structurii sintactice fenotip filologie filosofie fonomorfologie forma în –rai formarea limbilor forme verbale culte funcționalism genotip globalizare glose gradație grai moldovenesc gramatică diacronică gramatică istorică gramaticalizare grup de vîrstă harta lui Fichtel (1780) ideologie împrumut împrumut lexical infinitiv cu flexiune informalitate însemnări de pe manuscrise integrarea împrumuturilor intensificator intenționalitate interferență lingvistică interjecție inversiunea auxiliarelor ipotetic ipoteza sistemului oglindă istoria limbii istoria scrisului epistolar istorie izvoare saline lamarckism lat. ipse lexematică lexic neologic lexicalizare lexicologie lexicologie istorică libertatea traducătorului limbă limbă centrală limba engleză contemporană limbă literară limbă periferică limba română limbă română literară limba română ne-maternă limba turcă limbaj limbaj vag lingvistică lingvistică cognitivă lingvistica corpusului lingvistică diacronică lingvistica textului literatură veche loc/non-loc localizare locuțiune verbală marcarea cu p(r)e marginalia masiv mentalitate Mihai Eminescu modele culturale modernizarea limbii literare Moldova morfologie derivațională morfologie flexionară morfologie istorică nearticulat (nedeterminat) neodarwinism neologizare neurolingvistică neuroni oglindă nomenclatură non-specific normă literară nume proprii nume propriu obiect direct omogen onomastică operator de grad oralitate organism ortografie oximoron pacea de la București Paradisul paradox paratext particulă focală perfect compus perioadă Philippide plural lexical pluralizare poetică polarizare polemică științifică practica traducerii pragmatică pragmatică literară pragmatizare predică prefix profilul bi(multilingv) pronume indefinit pronume nehotărîte psiholingvistică publicitatea în turism realitate regramatizare religie rețete culinare retorică retorică creștină rezumate ale articolelor din reviste academice rit română modernă română veche sate schimbare de stare schimbare diacronică schimbare lingvistică scriere jurnalistică scriere laică scripturalitate scrisoare secolul al XIX-lea semantică semantică istorică semantica ‘rușinii’ semasiologie Septuaginta sincronie sintagmă sintaxă sintetic sinteză skopos societate sociolingvistică spațiu spațiul românesc specific știință științe umaniste științele naturii stilistică stilul epistolar românesc structuralism structuri prospective perifrastice studiu empiric sufixul –ale sufixul –ele sum sunt superlativul invers supin teoria literaturii teoria skoposului teorie text biblic text specializat tîrguri topică toponim toponimie traducere traducerea conceptelor traductologie transfrastic Transilvania Treime umanitate valență valență sintactică variantă literară variație vechea română literară verb verb auxiliar verb predicativ verbe de schimbare de stare cu cauză internă viitor sintetic voce duală zăcăminte de sare