Cuvinte-cheie

Texte în „Diacronia” conținînd diacronie

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A98
George Bogdan Țâra, O perspectivă asupra lexicului comun latinei clasice și latinei vulgare

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A101
Ana-Maria Minuț, Ion Lihaciu, Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)

ArticolDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A88
Rodica Zafiu, Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A66
Ana-Maria Minuț, Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A67
Marinușa Constantin, Verbe derivate cu în–1 (îm–1). Abordări logico-semantice în texte vechi românești

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A73
Răzvan Săftoiu, Categoria etnică din perspectivă lingvistică

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A52
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A56
Dinu Moscal, Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A34
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (II)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A35
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A18
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A22
Enikő Pál, Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A25
Simona-Andreea Șova, Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A26
Dinu Moscal, Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice

EditorialDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A1
Francisc Gafton, Esențialitatea diacroniei

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A2
Adina Chirilă, Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)

Alte publicații conținînd diacronie

Baza de date „Diacronia” (BDD)

Toate cuvintele-cheie

(in)traductibilitate abstract adaptare formală adaptarea fonetică și morfologică a împrumuturilor adjectiv adjectiv indefinit adjectiv relațional Alsacia analitic analiză comparată antropologie lingvistică asimilare auxiliar bază de articulație bază psihologică bilingvism Carpați ciberspațiu cîmp lexical cîmp simbolic cliticizare co-evoluție coerență complement comparativ comunități românofone conduită verbală conector conector concesiv conector disjunctiv construcții pseudo-scindate construcții relative construcții scindate contact lingvistic contact româno-slav corpusuri paralele critica și evaluarea traducerilor cuantificator cuantificatori cultură Dante denumiri populare de plante deplasare roll-up derivare derivare semantică desemnare desinența –le diacronie diferențiere dialectală dinamică sintactică discurs dislocarea formelor verbale documente vechi echivalări lexico-semantice editarea textelor elocuție enunț epistemic probabil etimologie evoluția formelor evoluția limbilor evoluția uzului evoluție evoluție în limbă expansiune diacronică extinderea structurii sintactice filologie fonomorfologie forma în –rai funcționalism globalizare glose gradație grai moldovenesc gramatică diacronică gramatică istorică gramaticalizare harta lui Fichtel (1780) împrumut lexical infinitiv cu flexiune informalitate însemnări de pe manuscrise integrarea împrumuturilor intensificator intenționalitate interferență lingvistică interjecție inversiunea auxiliarelor istoria limbii istoria scrisului epistolar istorie izvoare saline lat. ipse lexematică lexic neologic lexicalizare lexicologie istorică libertatea traducătorului limbă centrală limba engleză contemporană limbă literară limbă periferică limba română limba română ne-maternă limbaj lingvistică cognitivă lingvistica corpusului lingvistică diacronică lingvistica textului literatură veche loc/non-loc localizare marcarea cu p(r)e marginalia masiv mentalitate modele culturale modernizarea limbii literare morfologie derivațională morfologie flexionară morfologie istorică nearticulat (nedeterminat) neologizare nomenclatură non-specific normă literară nume proprii obiect direct omogen onomastică operator de grad oralitate organism ortografie Paradisul paratext particulă focală perfect compus Philippide plural lexical pluralizare poetică polemică științifică practica traducerii pragmatică literară pragmatizare predică prefix pronume indefinit pronume nehotărîte psiholingvistică publicitatea în turism regramatizare religie rețete culinare retorică retorică creștină rit română modernă română veche schimbare de stare schimbare diacronică schimbare lingvistică scriere laică scripturalitate scrisoare semantică istorică semantica ‘rușinii’ Septuaginta sincronie sintagmă sintaxă sintetic skopos societate sociolingvistică spațiu specific știință științe umaniste științele naturii stilistică stilul epistolar românesc structuri prospective perifrastice sufixul –ale sufixul –ele superlativul invers supin teoria literaturii teoria skoposului text biblic text specializat topică toponimie traducere traducerea conceptelor traductologie transfrastic Transilvania Treime umanitate valență sintactică variantă literară variație vechea română literară verb verb auxiliar verb predicativ viitor sintetic voce duală zăcăminte de sare