Cuvinte-cheie

Texte în „Diacronia” conținînd contact lingvistic

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A117
Ana-Maria Prisacaru, Configurarea cîmpurilor toponimice de tip polarizant ilustrată prin exemple din TTRM, II1–2

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A119
Ionel Muntele, Hidronimia și relevanța sa geografică în Moldova istorică

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A101
Ana-Maria Minuț, Ion Lihaciu, Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A103
Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A56
Dinu Moscal, Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A18
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A21
Erika-Mária Tódor, Interdependențele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A4
Daiana Felecan, Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A8
Enikő Pál, Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice

Alte publicații conținînd contact lingvistic

Baza de date „Diacronia” (BDD)

Toate cuvintele-cheie

(in)traductibilitate abstract acceptabilitatea tranzitivului adaptare formală adaptarea fonetică și morfologică a împrumuturilor adjectiv adjectiv indefinit adjectiv relațional afluent Alsacia analitic analiză comparată antropologie lingvistică antroponime asimilare auxiliar bază de articulație bază psihologică bilingvism Carpați cartografiere ciberspațiu cîmp lexical cîmp simbolic cîmp toponimic cliticizare co-evoluție coerență complement comparativ comunități românofone conduită verbală conector conector concesiv conector disjunctiv construcții pseudo-scindate construcții relative construcții scindate contact lingvistic contact româno-slav corpusuri paralele Crasna critica și evaluarea traducerilor cuantificator cuantificatori cultură Dante denotația subiectului denumiri populare de plante deplasare roll-up derivare derivare semantică desemnare desinența –le diacronie diferențiere diferențiere dialectală diferențiere hidronimică diminutiv dinamică sintactică discurs dislocarea formelor verbale documente vechi echivalări lexico-semantice editarea textelor elocuție enunț epistemic probabil etimologie etnolingvistică evoluția formelor evoluția limbilor evoluția uzului evoluție evoluție în limbă expansiune diacronică extensie toponimică extinderea structurii sintactice filologie fonomorfologie forma în –rai forme verbale culte funcționalism globalizare glose gradație grai moldovenesc gramatică diacronică gramatică istorică gramaticalizare grup de vîrstă harta lui Fichtel (1780) împrumut lexical infinitiv cu flexiune informalitate însemnări de pe manuscrise integrarea împrumuturilor intensificator intenționalitate interferență lingvistică interjecție inversiunea auxiliarelor istoria limbii istoria scrisului epistolar istorie izvoare saline lat. ipse lexematică lexic neologic lexicalizare lexicologie istorică libertatea traducătorului limbă centrală limba engleză contemporană limbă literară limbă periferică limba română limbă română literară limba română ne-maternă limbaj lingvistică cognitivă lingvistica corpusului lingvistică diacronică lingvistica textului literatură veche loc/non-loc localizare marcarea cu p(r)e marginalia masiv mentalitate modele culturale modernizarea limbii literare morfologie derivațională morfologie flexionară morfologie istorică nearticulat (nedeterminat) neologizare nomenclatură non-specific normă literară nume proprii nume propriu obiect direct omogen onomastică operator de grad oralitate organism ortografie Paradisul paratext particulă focală perfect compus Philippide plural lexical pluralizare poetică polarizare polemică științifică practica traducerii pragmatică literară pragmatizare predică prefix pronume indefinit pronume nehotărîte psiholingvistică publicitatea în turism regramatizare religie rețete culinare retorică retorică creștină rit română modernă română veche schimbare de stare schimbare diacronică schimbare lingvistică scriere laică scripturalitate scrisoare secolul al XIX-lea semantică istorică semantica ‘rușinii’ semasiologie Septuaginta sincronie sintagmă sintaxă sintetic skopos societate sociolingvistică spațiu spațiul românesc specific știință științe umaniste științele naturii stilistică stilul epistolar românesc structuri prospective perifrastice sufixul –ale sufixul –ele sum sunt superlativul invers supin teoria literaturii teoria skoposului text biblic text specializat topică toponim toponimie traducere traducerea conceptelor traductologie transfrastic Transilvania Treime umanitate valență valență sintactică variantă literară variație vechea română literară verb verb auxiliar verb predicativ verbe de schimbare de stare cu cauză internă viitor sintetic voce duală zăcăminte de sare