Recenzie
Diacronia 8, 7 octombrie, 2018, A128 (1–4)doi:10.17684/i8A128en

„Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), Year X, No. 1–2, 2017, 334 p.

Daniela Butnaru

Afiliații

“A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, Romania

Istoric

Received July 31, 2018
Accepted September 2, 2018
Published October 7, 2018

Linkuri

 • Text complet (în engleză; 4 p., 88 KB)
 • Formate de citare
  Text:Butnaru, D. (2018). „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), Year X, No. 1–2, 2017, 334 p., Diacronia 8 (7 octombrie), A128 (1–4), http://dx.doi.org/10.17684/i8A128en
  BibTeX:@ARTICLE{butnaru2018,
   author = {Daniela Butnaru},
   title = {„Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), Year X, No. 1–2, 2017, 334 p.},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {octombrie},
   number = {8},
   eid = {A128},
   doi = {10.17684/i8A128en},
   pages = "(1–4)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A128/en}
  }

Drepturi de autor

© 2018 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 340 / 434 / 774

 • Descărcări (text complet): 416 / 582 / 998