Daiana Felecan

Daiana Felecan

Daiana Felecan este conf. univ. dr. habil. la Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Din 2014 este conducător de doctorat în domeniul Filologie, în cadrul Școlii Doctorale de Științe umaniste a UTCN.

A publicat 6 cărți și peste 90 de studii și articole în reviste de specialitate din țară și din străinătate. A participat la conferințe și congrese naționale și internaționale în Africa de Sud, Austria, Bulgaria, Canada, Croația, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, România, Spania, Suedia, Zimbabwe.

A fost director al unui proiect de cercetare CNCS, cu titlul Antroponime neconvenționale românești în context european: tipare de construcție și funcție discursivă (103/25.10.2011) și a făcut parte, în calitate de membru, din colectivele de cercetare în alte două granturi CNCS.

Texte publicate în „Diacronia”

RecenzieDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A124
Mihaela Munteanu Siserman, Nume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominative, Editura Mega, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, 260 p.

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A114
Cererea cananeencei sau despre rugăciune ca formă de politețe lingvistică

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A4
Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)