Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Calcuri frazeologice în comunicarea românilor din Spania

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 121
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Following the theoretical aspects concerning the loan translation (Hristea 1984, Bîrlea 2000, Istrate 2006), we classified the loan translation in: lexical loan translation (loan translations of the morphematic structure and loan translations of the semantic structure), grammatical loan translation (morphological and syntactic) and phraseological loan translation. Most loan translations after Spanish are phraseological and they are helping the development of the Romanian language used by the immigrants in Spain.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

1Roberto MerloInterferenţe lingvistice italo-române. Studiu de cazRom. major.2007pdf
html
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
16Petre Gheorghe Bârlea, Roxana-Magdalena BârleaLexicul românesc de origine francezăBibliotheca2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: