Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian versions of Tennessee William’s plays: notes on translating directive acts

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 675-683
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:This article examines specific translation strategies at work in the transfer of dramatic dialogue from English into Romanian. Based on micro-sequences extracted from translated versions of Tennessee Williams’ plays, the paper sets out to illustrate the case of illocutionary value transfer in order to attain relevant equivalence standards. The focus of the analysis is on direct and indirect structures of directive speech acts (imperatives, future forms, modal instances of “will”, repeated orders with a semiotic function in the dramatic discourse).
Cuvinte-cheie:dramatic dialogue, directive acts, imperative forms, indirect orders and requests, illocutionary value transfer
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

12Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: