Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Descriere şi argumentare – cu referire la textele cronicarilor munteni

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 311
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Starting from three old Romanian texts (17th – the beginning of the 18th century), we analyse the relation between description and argumentation. We try to point out that a thematic type of description can be an argument (of value / quality), in order to emphasize another thematic type of description (our analysis focuses on topography and portrait).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: