Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structuri de tematizare cu infinitivul în limba română

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 179
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper describes the weak and strong topicalization infinitival structures in Romanian. Special attention is paid to the strong topicalization structure in the old language. Starting from the data in the old language, the author claims that a in topicalizations is a preposition, similar to de in the supine topicalization. This preposition functions as a marker of topicalization.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 13

1Alina-Paula NemțuțIpostaze ale tematizării prin forme verbale nepersonaleEITM, 4, 557-5712011pdf
html
164Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
14Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
119Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
265Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
40Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
184Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
32Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
180Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
31Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
81Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: