Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Glose pragmastilistice în jurul unui termen: gripă porcină

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 165
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Pragma-stylistic Remarks on a Term: Gripă Porcină (‘swine flu’)] These pages aim to visit the avatars of the terminological phrase gripă porcină (“swine influenza / flu”) in the medical technolect and in the object-language (touching upon a few interlinguistic considerations). Based on a corpus formed entirely of statements collected from the electronic media (on-line newspapers, discussion forums, blogs), this presentation aims also to emphasize a the linguistic mechanisms (lexical, syntactical, pragmatic) used by speakers to denote a more or less subtle distancing from a certain event or fact (social, political, medical... ) – as well as from the acute respiratory malady caused by the A(H1N1) virus.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

186Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
187Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: