Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câmpuri semantice ale simbolului în poezia lui Tudor Arghezi, Lucian Blaga şi Ion Barbu. Câmpul semantic al apei

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 119
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Semantic Fields of the Symbolic Structures in the Poetic Works of Tudor Arghezi, Lucian Blaga and Ion Barbu. The Semantic Field of Water] The study aims at identifying the symbolic significances acquired by terms pertaining to the semantic field of water, in the works of three of the most outstanding 20th Century Romanian poets – Tudor Arghezi, Lucian Blaga and Ion Barbu.
The analysis, carried out within the framework of a more comprehensive research theme, reveals the multiple, sometimes contradictory, symbolic meanings of such terms as: water, dew, fountain, fog, lake, rain, river, sea, spring.
In various contexts, such terms become symbols of life, but also of hardships and death, of purity, of remembrance, of (elapsing) time.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

268Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
1Emilia ParpalăSimbolul poeticSCL, XXIX (2), 1651978

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: