Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ecouri ale limbii de lemn în limbajul jurnalistic al perioadei de tranziţie

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 51
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Reflexions of Wooden Language in the Transition Period Press] This paper describes the manner in which wooden language is reflected in the post-comunist Romanian press.
We analize several tendencies that coexist in this periood, such as: the absence of those terms which were very stricty related to the communist language (such as „mate”), the perpetuation of the reflexions of the communist wooden language, the resemantization of some terms, such as democracy or liberty.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: