Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hronicul cantemirian − între traducere şi text original

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Istoria limbii române și filologie, p. 377
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Cantemir’s Chronicle – between translation and original text] The present article analyzes the relation between D. Cantemir’s last work, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, and its latin draft, Historia Moldo-Vlachica. The inquiry into the translation strategies used by D. Cantemir show us the fine border between translation and original text and requires a deeper understanding of some key-concepts in traductology such as translation and fidelity.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

44Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: