Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verbele „denumirii” şi relaţia cu alte verbe care primesc două complemente − cu referire specială la limba veche

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Gramatică, p. 141
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Les verbes « dénominatifs » et leur relation à d’autres verbes construits à deux objets – regard spécial sur la langue ancienne] L’auteur examine spécialement le statut syntaxique des verbes «dénominatifs», utilisés pour introduire la « dénomination » d’un individu/d’une entité (type : Îl cheamă Popescu, litt. « on l’appelle Popescu», Îi zice Popescu, litt. «on lui dit Popescu» / «Il s’appelle Popescu»). Les verbes «dénominatifs» appartiennent, de point de vue syntaxique, à la classe à deux objets. (V + OD / OI + CPO, où CPO = complément prédicatif de l’objet).
L’auteur constate un trait commun pour trois classes sémantiquement et syntaxiquement distinctes de verbes à deux objets, qui consiste en leur origine des verbes nommés «de déclaration», donc des verbes utilisés pour introduire le «discours rapporté/cité». Ce trait commun explique leur disponibilité pour la « récatégorisation » (pour changer leur type syntaxique). Parmi ces troix classes de verbes à deux objets, seuls les verbes «dénominatifs» fonctionnent comme « présentateurs » des constituants métalinguistiques, c'est-à-dire qui annoncent le début du code métalinguistique.
Les faits de la langue ancienne contiennent des étapes intermédiaires de langue et permettent d’expliquer en transparence le mécanisme de changement du statut syntaxique et sémantique des verbes.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

1Adam LedgewayLimitele teoriei și variației lingvistice: cazul limbii româneAUB, LXV, 332016pdf
53Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
49Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015

Referințe în această publicație: 3

177Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
20Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
126Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: