Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale realizării adjuncţilor în româna contemporană

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Gramatică, p. 93
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A glimpse on adjunct realization in Contemporary Romanian] Assuming a semantic typology of adjuncts in Contemporary Romanian, the present article deals with some aspects regarding the possibility/impossibility of adjunct realization by nonfinite sentences. In the first part of the article, the author presents the semantic types of adjuncts, i.e. adjuncts of manner, instrument, means, space, time, frequency, aspect, degree, purpose, reason, result, concession, condition, domain, modal, evaluative, speech act-related, connective, comitative, and additive adjuncts. In the second part of the article, it is discussed the morphological realization of adjuncts. The author shows that only nonfinite sentences and Prepositional Phrases (PPs) are common realizations for all adjuncts and it is implied that the function of subordinators is similar to the function of prepositions in the PP. In Romanian, adjuncts cannot be realized by nonfinite sentences, except for the Gerundive ones. Infinitive, participle and supine are part of PPs or represent elyptical constructions, resulting from “the deletion” of certain constituents. As a general rule, prepositions are specialized or are preceded by specifiers characteristic for certain adjuncts.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

376Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
58Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: