Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din nou despre prepoziţiile semilexicale

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Gramatică, p. 75
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Semilexical Prepositions Revisited] This article brings new data about understanding the semilexical prepositions. In order to do that, we have described the category of prepositions both in terms of lexical and/or functional elements. Apart from (some) colloquial situations, a preposition in Romanian always needs to be followed by a noun. In understanding the semilexicality of prepositions, we adopted the Gorrie’s (2008) split-PP theory and its consequences. In the end, this article tackles the discourse functions prepositions have.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Anamaria PredaThe prepositional regime of verbsLDMD, 1, 328-3342013pdf
html

Referințe în această publicație: 1

376Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: