Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adjectivul în construcţii detaşate

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Gramatică, p. 13
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[L’adjectif en constructions détachées] L’auteur propose une analyse des adjectifs détachés. Il s’agit d’une réévaluation des interprétations reçues par la construction avec adjectif prédicat (apposition, supplément, circonstanciel, attribut).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

1Raluca BrăescuAdjectivele calificative și adjectivele relaționale – limite și interferențeTeme actuale, 332009
376Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: