Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fenomene fonetice accidentale regionale în proza eminesciană

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 440
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Dans cet article sont recherchés des phénomènes phonétiques combinatoires ou accidentaux – assimilation, dissimilation, rhotacisme, prothèse, métathèse, syncope, apocope – basés sur les exemples des œuvres en prose d’Eminescu. On a constaté que Eminescu, par rapport aux autres écrivains de son époque, peut se servir dans ses œuvres en prose ainsi qu’en celles de poésie (voir I. Iordan, D. Irimia), avec une compétence linguistique distingnée, des phénomènes phonétiques dans leurs phases rudimentaires ou intermédiaires en évolution (a turbura „troubler”, urcior „pot”), les phonétismes régionaux (părete „mur”, păreche „paire”, năsip „sable”), populaires, familiaires (fereastă „fenêtre”, a sfărma „casser, briser”), à côté des formes de la langue littéraire, exemplaire.
Parfois deux variante – une étant colorée régionale et autre littéraire – se rencontre sur la même page ou dans la méme phrase (par ex., a coborî et a scoborî „descendre”).
Cuvinte-cheie:
  • Mihai Eminescu, asimilare, disimilare, rotacism, proteză, metateză, sincopă, apocopă, lexic regional
  • Mihai Eminescu, assimilation, dissimilation, rhotacism, prothesis, metathesis, syncope, apocope, regional forms
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

186Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
36Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
35Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
191Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: