Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aromânii din Siracu şi Aminciu (Meţovo – Pind, Grecia). Elemente lingvistice şi etnografice

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 247
ISBN:978-973-109-517-2
Editori:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

2Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (III)FD, XXIV-XXVI, 2292005-2007
30Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
28Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
93Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
66Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
151Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
328Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
152Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
126I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: