Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aromânii din Siracu şi Aminciu (Meţovo – Pind, Grecia). Elemente lingvistice şi etnografice

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 247
ISBN:978-973-109-517-2
Editori:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

2Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (III)FD, XXIV-XXVI, 2292005-2007
29Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
26Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
92Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
64Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
149Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
322Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
150Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
123I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: