Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structuri restrictive în dialectul dacoromân

Autori:
Publicația: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 7
ISBN:978-973-109-517-2
Editori:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

162Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
370Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
27Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
67Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
2Mioara AvramParticularități sintactice regionale în dacoromânăSCL, XXVIII (1), 291977
178Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
60Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: