Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Anglicisms in Romanian explanatory dictionaries

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 463-470
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:We have commented on the way Anglicisms are recorded in two Romanian dictionaries, DEX and DEXI, and suggested several solutions for a systematization of the information contained by the lexicographical entry. We have referred to way Anglicisms are selected, while highlighting the absence, in the dictionaries, of certain frequently used Anglicisms.
Cuvinte-cheie:Anglicism, norm, orthographical, orthoepic, adaptation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: