Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Neology, neonymy, neosemy: terminological perspective

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 749-758
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:neology, neonimy, neosemy, relation, terminological theory
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

8Marius-Radu ClimNeologismul în lexicografia româneascăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
84Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: