Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Arsenie Boca, Cărarea împărăției. Particularități morfosintactice

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 358-375
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Arsenie Boca, Cărarea Împărăției. Morphologic and syntactic characteristics]
Cărarea Împărăției was written by Arsenie Boca, between 1946 and 1949, being continuously “polished” during these years, as Monahia Zamfira Constantinescu declares in her work Notă asupra ediţiei I (Note on the First Edition). I used The Fifth Edition of the book, the Priest Conf. Dr. Simion Todoran and Monahia Zamfira Constantinescu edition, Deva, 2006, Publishing of the Romanian Saint Orthodox Episcopate of Arad, 358 pages. In Notă asupra ediţiei I, it’s mentioned that the quotations from the Holy Scripture were given by Arsenie Boca according to the 1936 edition of the Holy Scripture and the 1939 edition translated by the Priests Prof. Vasile Radu and Gala Galaction. Our study highlights and analyse the main morphologic, syntactic particularities of Arsenie Boca’s book, Cărarea Împărăției.
Cuvinte-cheie:
  • particularităţi morfologice, particularităţi sintactice, Cărarea Împărăției, Arsenie Boca
  • morphologic particularities, syntactic particularities, Cărarea Împărăției, Arsenie Boca
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

1Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăţiei. Particularităţi morfosintactice şi retorico-pragmaticeAUI, LX, 512014pdf
169Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
123Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
206Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: