Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cazurile gramaticale românești – perspectiva G. G. Neamțu

Autori:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 263-273
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Romanian grammatical cases – G. G. Neamțu’s perspective]
The grammatical category of case, a universal feature of names, is common to all languages, but it is manifested differently from one group of languages to another, even from one idiom to another. The differences are caused by various factors, among which there is the specificity of arguments, that is, the syntactic relations and functions of nouns in utterances, the formal means of creating distinctions, the inventory of cases.
As regards Romanian, despite all the efforts that have been made to clarify these aspects, unanimously accepted results have yet to be obtained. In our opinion, the most widely used attempt at clarification belongs to Professor G.G. Neamțu. This paper aims at presenting his approach and the results achieved through its application.
Cuvinte-cheie:
  • categoria gramaticală a cazului, funcţie sintactică, inventar de cazuri
  • the grammatical category of case, function of noun, inventory of cases
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
97G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
204Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
129D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
212Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
5D. D. DrașoveanuNominativul și acuzativul – schițe sintactice cu adnotăriCL, XXVII (1), 371982
80Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
3Carmen VladCategoria gramaticală a persoanei la substantivSCL, XXI (3), 2751970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: