Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sacru și profan în sistemul numelor de familie de pe Valea Sălăuței

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics, Secțiunea Sacred and profane in anthroponymy, p. 157
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

37Daiana FelecanPragmatica numelui și a numirii neconvenționale
De la paradigme teoretice la practici discursive
Editura Mega, Editura Argonaut2014
2Gabriela Violeta AdamCâteva aspecte privind formarea numelor de grupSID14, 72012pdf
4Oliviu FelecanA Diachronic Excursion into the Anthroponymy of Eastern RomaniaPhil. Jass., VI (1), 57-802010pdf
html
19Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005
175Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
110Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: