Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Notă lexico-sintactică: exprimarea vârstei în limba română veche

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 215
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Lexico-syntactic notes: expressing age in old Romanian]
This paper discusses the means of expressing age in old Romanian, in comparison to modern Romanian. While in old Romanian only the be-structure was possible, modern Romanian has preserved the be-structure in the spoken language, but largely prefers the have-structure, most probably a French imitation.
Cuvinte-cheie:
  • exprimarea vârstei, româna veche, structuri cu a fi, structuri cu a avea
  • expressing age, old Romanian, be-structure, have-structure
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

62Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
53Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
128Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
67Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
85I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
184Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: