Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The power of language in political discourse

Autori:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 4, p. 188-194
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:People construct structures out of words that are not only aimed to make sense but also to serve more specific purposes. They choose from the multitude of available structures those that will determine a specific interpretation to ensure the achievement of their objective. People have come to master these choices and, consciously or not, they manipulate their interpretation so as to convey additional meanings. They thus empower language not only reflecting but also influencing the social context in which it is produced.
Cuvinte-cheie:linguistic choice, manipulation, military discourse
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: