Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adjectivul „divin” și categoria gramaticală a comparației în poezia lui Traian Dorz

Autor:
Publicația: Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, p. 21-30
ISBN:978-606-11-6131-7
Editori:Dragoș Vlad Topală
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[The adjective divin and the grammatical category of comparison in Traian Dorz’s poetry]
The objective of this paper is to analyze some aspects related to the meaning of the adjective divin / ‘divine’ in the lyrical work of a contemporary Romanian writer, Traian Dorz, author of thousands of poems of mystical inspiration and of several volumes with memoirs or religious meditations. We will have in view the fact that, although considered an adjective without degrees of comparison, it allows, in certain contexts, the presence of the markers of intensity, thus creating remarkable stylistic effects. The phenomenon is even more interesting in poems that have a very strong mystical-religious seed, in which structures with repetitive or hyperbolic features are frequent and have a paramount role in conveying the message.
Cuvinte-cheie:adjective, degrees of comparison, grammar, stylistics, mystical-religious poetry
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Luminița Hoarță-CărăușuProbleme de morfologie a limbii româneEditura Cermi2001
88Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
208Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
216Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
3Gabriela Pană DindeleganStructura adverb + de + adjectiv (sau adverb): descriere sintactică și interpretare semanticăSCL, XXXII (6), 5931981
37Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: