Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte de origine engleză în DEX 2016. Studiu de caz: anglicismele

Autor:
Publicația: Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, p. 7-12
ISBN:978-606-11-6131-7
Editori:Dragoș Vlad Topală
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[Mots dʼorigine anglaise en DEX 2016. Etude de cas: les anglicismes]
Dans le présent exposé, nous voudrions nous pencher sur un sujet qui a attiré l’attention des nombreux linguistes au cours du temps. Il s’agit de la présence des mots d’origine anglaise dans la langue roumaine, notamment enregistrés dans des dictionnaires. Dans ce sens, en nous basant sur un corpus de mots puisés dans le DEX 2016 – Le Dictionnaire explicative de la langue roumaine, édition révisée, parue en 2016, nous allons analyser la façon de traitement des anglicismes aussi bien au niveau de la macrostructure, qu’au niveau de la microstructure.
Cuvinte-cheie:mots anglais, anglicisme, emprunt à l’anglais, traitement lexicographique, DEX 2016
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

187Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
91Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: