Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Remarks on a class of unaccusative dative constructions

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Morfologie și sintaxă, p. 582-590
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Observații asupra unei clase de construcții inacuzative cu dativ]
O serie de verbe inacuzative de mișcare (ajunge, veni etc.) suportă alternanţa a două sensuri: un sens de deplasare fizică (Ion a venit la mine) și un sens psihologic (Mi-a venit un gând). Sensul psihologic se construieste obligatoriu cu un dativ interpretat ca Experimentator. Această alternanţă nu a mai fost discutată sistematic. Lucrarea își propune să ofere o descriere sintactică și semantică a sensului psihologic, insistând asupra relaţiei dintre Ţintă/Locaţie, un rol tematic obligatoriu pentru verbele de miscare, și Experimentator, un rol caracteristic verbelor psihologice.
Cuvinte-cheie:unacusative verb, Dative, Experiencer, applicative construction
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

31Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: