Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conjunctivul în limba română şi echivalenţe ale acestuia în limba croată

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Morfologie și sintaxă, p. 573-581
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Subjunctive in Romanian and its equivalents in Croatian]
Considering that the Croatian language does not possess the subjunctive mood, our paper intends to analyse the ways how this mood is expressed in Croatian, starting from the values and the use of subjunctive in main and subordinate clauses.
Given that the subjunctive mood is a mood of subordination to another verb, in the case when the regent verb and the subordinated verb have the same subject, the Romanian language prefers the use of subjunctive, as it is the case in some Balkan languages. In such a situation, however, the Croatian language uses the infinitive, similar to other European languages like French, Italian and English.
Regarding the relation indicative - subjunctive in Romanian, there are cases when after certain verbs we can have forms of subjunctive (when the expressed situation is perceived as a possibility), but we can have also forms of indicative (when the expressed situation is perceived as real). In the Croatian language, these verbs are generally followed by the structure conjunction da + a time of the indicative. Considering that the conjunction da in Croatian is equivalent to both Romanian conjunctions and , we will observe the ways in which the Croatian language expresses various values of the subjunctive.
Cuvinte-cheie:Romanian, Croatian, subjunctive, infinitive, mood
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

3Mirela-Ioana BorchinValorile modale ale conjunctivuluiAUT, XLV, 73-922007pdf
html
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: