Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Construcțiile modale ale verbului a fi

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Morfologie și sintaxă, p. 553-563
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The modal constructions of the verb fi ‘be’]
This paper describes an inventory of the patterns in which the verb fi ‘be’ functions as a modal verb, expressing either deontic (obligation) or dynamic (volition) modality. We associate the deontic meaning with the raising verb status and the dynamic one with the control verb status of the verb fi. In both situations, the common feature is that fi has a small clause as its complement. We try to exploit this feature further in order to get a unified approach for all the fi-types (copulative, auxiliary or modal).
Cuvinte-cheie:modal be, raising verb, control verb, small clause, dative subject
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: