Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Termenul − modalități de interpretare. Caracteristici ale terminologiei IT

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Lexicologie, lexicografie, frazeologie, p. 283-291
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The term − points of view. Characteristics of IT terminology]
The paper aims at describing the main types of terms that can be found in IT terminology. The criteria on which the terms are analysed are: means of expression (simple vs. compounded), status (approved vs. disapproved), and relation to other elements of specialized or common language (pure vs. derived terms).
Cuvinte-cheie:descriptive terminology, term typology, IT terminology, semantic relations
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

2Alexandru Dan AnghelinaAspecte metaforice în terminologia ITVariația, 2, 1532015pdf
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: