Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Concurența sinonimelor în epoca veche

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Istoria limbii române. Filologie, p. 267-279
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[La concurrence des mots synonymes dans l’époque ancienne]
L’analyse du vocabulaire de l’époque ancienne révèle l’existence des séries de synonymes composées de mots d’origines différentes, emprunts ou bien calques linguistiques. Dans certains cas, les emprunts ou les calques viennent s’ajouter aux termes hérités ou bien aux autres emprunts plus anciens. La relation de concurrence qui s’établit entre les mots ayant la même signification a conduit à la disparition de certains d’entre eux dans la langue.
Cuvinte-cheie:l’époque ancienne, emprunt linguistique, calque linguistique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 17

28Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
86Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
112Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
178Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
130Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
69Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
125Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
180Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
55Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
187Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
136Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
232August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
105I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
36Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
84Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: