Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Analysis of the connotative and denotative meanings of the term „arici” (hedgehog) as it appears in the Romanian phytonymy

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 51-58
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:Many of the Romanian phytonyms are directly related to the hedgehog („arici”). In the folkloric creations of the Romanians this being has deep cosmological implications and direct contributions in Romanian mythology. Our paper aims to reveal an inventory, an interpretation and a statistic of Romanian names of plants which implicates the word „arici”, spread through the botanical terminology, a phenomenon which, as considered by E. Coșeriu is not enough highlighted (given that the individual speaker became creator of language / poetry whenever he named a flower. Botanical popular terminology has primarily a practical value, designating, distinguishing and categorizing elements of the plant kingdom within the given natural reign, but also has a high theoretical significance, especially for linguists, both by the ethimons to which they send back and by the metaphorical meanings the phytonims mostly have.
Cuvinte-cheie:Romanian phytonyms, conotation, denotation, etnobothany, linguistics, hedgehog, arici
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

3Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the term „drac” (devil)LDMD, 3, 375-3892015pdf
html
8Simina TerianPremise pentru o poetică a textemelorEITM, 5, 326-3312013pdf
html
15Gheorghe ChivuNume de plante în Dictionarium valachico-latinumControverse, I, 3332010pdf
19Constantin DrăgulescuDicționar explicativ al fitonimelor româneștiEditura Universității „Lucian Blaga”2010
82Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
19Tudor PamfileMitologia poporului român
2 vol.
Vestala2006; 2008
23Dumitru BejanNume românești de planteEditura Dacia1991
55Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
336Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: