Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Strategii ale ironiei în stilul publicistic. Studiu de caz

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Pragmastilistică
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Les strategies de l’ironie]
L’ironie est considérée un élément qui appartient au domaine de stylistique. En ce cas, le texte est autonome et l’ironie représente un „artifice” ou un supplément de style.
Nous avons essayé de démontrer que l’ironie impose la structure la structure du discours. Elle utilise des stratégies divers – la politesse ou le respect, l’hésitation, l’allusion, le détail etc. – et modifie leur structure/ leur but considérablement.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

5Gabriela Pană DindeleganFormule modalizatoare de certitudineSCL, XXXVI (3), 2371985
34Gh. N. DragomirescuMică enciclopedie a figurilor de stilEditura Științifică și Enciclopedică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: