Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

«Tu» generic în limba română actuală

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Morfosintaxă
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[La seconde personne du singulier à valeur générique]
L’auteur analyse l’emploi générique de la seconde personne du singulier (des pronoms et des formes verbales) en roumain. On propose certaines explications pour le rôle extrêmement important que ce procédé joue parmi de nombreuses structures apparemment équivalentes. On essaie de démontrer que la préférence du roumain pour cette construction n’est pas l’effet d’un simple choix stylistique, mais dépend de traits sémantiques spécifiques (inclusion du locuteur dans un groupe qui n’est pas pré-constitué, affinité avec le virtuel et les structures conditionnelles, refus de l’habituel) et de certains traits grammaticaux du roumain (grand nombre de verbes construits de manière obligatoire avec le pronom refléchi, substitution “balkanique” de l’infinitif par le subjonctif). On suggère aussi une analyse des stratégies discursives et rhétoriques que la seconde personne générique permet de développer.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 10

Referințe în această publicație: 16

184Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
13Carmen Dobrovie-SorinSintaxa limbii române
Studii de sintaxă comparată a limbilor romanice
Editura Univers2000
96Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
204Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
88Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
1Ștefan GăitănaruPredicatul verbal absolut și subiectul nedeterminat în limba românăLR, XLIII (3-4), 991994
40Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
212Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
51Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
43Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
147Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
65Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
1Liliana IonescuGenerarea construcțiilor cu subiect nedeterminatSCL, XVIII (4), 4131967
77Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
35Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
66Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: