Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații asupra utilizării limbii române în presa românească actuală apărută în Italia

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Morfosintaxă
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Osservazioni sull’uso del rumeno nei giornali apparsi di recente in Italia]
L’autrice esamina un certo numero di problemi propri dell’uso del rumeno in situazioni di bilinguismo, in ambiente alloglotto. Il corpus analizzato è stato estrapolato dalla stampa rumena diffusa attualmente in Italia. È stata notata l’esistenza di alcune tendenze generali del rumeno, ma anche la presenza di alcuni fenomeni specifici della varietà linguistica presa in esame, tali da rendere più labile la specificità tipologica del rumeno, a causa dell’avvicinarsi al tipo linguistico romanzo.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

91Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: