Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Split IP Hypothesis in Romanian and English

Autor:
Publicația: Abordări comparative în studiul limbilor, p. 169
Editori:Anca Cosăceanu
Editura:Editura RBA Media
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].