Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Unele aspecte lingvistice ale traducerii documentelor diplomatice cu referire la Convenţia consulară între Ucraina şi România

Autor:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 327-334
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Einige linguistischen Aspekte der Übersetzung von diplomatischen Dokumenten am Beispiel der Konsularkonvention zwischen der Ukraine und Rumänien]
Im Rahmen der bilateralen Beziehungen zwischen der Ukraine und Rumänien stellt die Erreichung der Adäquanz bei der Übersetzung von einem diplomatischen Dokument eines solchen Schwierigkeitsgrades, der für die Konsularkonvention zwischen der Ukraine und Rumänien kennzeichnend ist, eine ausserordentlich schwierige Aufgabe dar. Im Aufsatz wird ein Versuch unternommen, die strukturbezogene Eigenart der Konsularkonvention zu analysieren, deren durch die Zugehörigkeit dieses Dokuments zum Bereich des Völkerrechts bedingten stilistischen und lexikalischen Besonderheiten zu ermitteln.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: