Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Baza de date informatizată a Dicţionarului General al Literaturii Române (DGLR)

Autori:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 191-193
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[The Computerized Database of the General Dictionary of Romanian Literature]
This grant awarded by the Romanian Academy is a web-site that contains bibliographic references to the authors who have written Romanian literature as well to those who deal with criticism and literary history. We consider that the information is useful both to the Romanian users as well as to those who live abroad and who want to get news about the Romanian literary life between 1900-2007. The team who worked during 2007-2008 at this grant is formed of researchers from “A. Philippide” Institute of Romanian Philology – the IASI Branch of the Romanian Academy.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: