Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Efecte ale aderării la Uniunea Europeană: schimbare sau pervertire lingvistică?

Autor:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 91-95
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Effects of the adhesion to European Union: change or perverting of language?]
Language changes as it is spoken by individuals who express their freedom and creativity in a historical frame. The problem of linguistic change is an inner aspect of language, of understanding language as permanent creation. One of the principles that shape the basis of the European Union’s politics is maintaining language diversity and encouraging freedom of expression and creation. But the intended natural contact between European citizens has frequently been mistaken as a sort of libertinism which leads to linguistic perverting not only through the amount of barbarisms, but also through the degrading of speech in various types of discourse.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: