Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cultura şi conservarea limbii – componente esenţiale ale existenţei şi conştiinţei naţionale. Un studiu de caz – regiunea Cernăuţi

Autor:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 65-72
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[La culture et la préservation de la langue – des composants essentiels de l’existence et de la conscience nationale. Une étude de cas – la région de Cernăuţi]
Ce travail présente le rôle essentiel, pour les Roumains de la région de Cernăuţi, de la préservation de la culture et de la langue pour l’existence, la spiritualité et la conscience nationale, qui dépendent de plusieurs facteurs internes et externes: 1. la lutte intérieure de la communauté roumaine pour le fonctionnement de la langue et des institutions scientifiques, des écoles, de la presse, de la cultures, etc.; 2. l’existence d’un dialogue constructif avec les institutions de l’état ukrainien et avec les sociétés non-gouvernementales, inclusivement avec les sociétés roumaines; 3. le domaine des relations avec les institutions de la Roumanie et le soutien des projets plus efficaces pour la communauté roumaine d’Ukraine.
On peut parler pour cette région d’une histoire de la résistance par la langue, par l’école, par l’église et, généralement, par la culture.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: