Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observaţii sociolingvistice

Autor:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 17-27
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Chez les Macédo-Roumains de Grabova (Greava) d’Albanie]
Bien des Macédo-Roumains qui ont peuplé au long du temps exclusivement les villages de Şipsca, Grabova, Nicea, Lănga (Lunca), ont quitté leurs localités pendant la dictature communiste et, surtout, après la chute de ce régime, passée a l’aube des années 1990. À savoir, pendant les années 2003–2007, le village Şipsca tout près de Moscopole, a été presque complètement dépeuplée, le bilan concernant la régression du 20 maisons habitées en 2003 à 3 en 2007.
C’est pas une situation pareille avec la localité Grabova (Greava, dans le patois), où il y a à présent 60 habitations (face à 44, en 2003) où vivent environ 300 hommes.
Notre recherche, déroulé sur terre, contient des renseignements concernant ce village, les habitants et leur occupations, leur situation sociolinguistique, aussi bien de la manière dans laquelle le patois macédo-roumain natif s’actualise de nos jours.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

3Adrian TurculețAspecte ale situaţiei sociolingvistice a aromânilor din AlbaniaLLR diasp.2003pdf
html
16Nicolae SaramanduStudii aromâne şi meglenoromâneEx Ponto2003
185Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
68Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
74Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
152Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
82Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
7Alexandru RosettiCercetări asupra graiului Romînilor din AlbaniaGS, IV (2), 3771930
7Alexandru RosettiCercetări asupra graiului Romînilor din AlbaniaGS, IV (1), 11929

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: