Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adverbul românesc în diatopie (dialectul dacoromân)

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie, Baia-Mare, 5-7 mai 2006, Secțiunea Dialectologie și limbă literară, p. 421
Editori:Nicolae Saramandu
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[L’adverbe roumain en diatopie (Le dialecte daco-roumain)]
Dans son intervention à ce colloque, l’auteur se propose d’offrir une analyse objective de la situation des formes adverbiales dans les sous-dialectes nord-danubiens. Son étude témoigne avant tout non seulement des différences qui existent du point de vue dialectal, mais aussi des similitudes, ces dernières assurant l’unité de la classe adverbiale. En fait, nous avons affaire à une unité dans la diversité.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 10

123Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
29Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
70Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
192Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
178Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
164Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
69Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
184Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
9Cornelia MihaiValoarea adverbială a adjectivelor în limba romînă contemporanăSCL, XIV (2), 2091963
57Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: