Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Articulat sau nearticulat? Câteva probleme legate de DOOM

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 481
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Nou tiraj al DOOM2, aflat în pregătire, a pus pentru autoare şi problema oportunității de a se păstra/introduce, la un număr relativ mare de intrări – anumite substantive comune şi proprii –, mențiunea că este vorba de cuvinte/forme articulate, deşi aceasta este uneori în contradiţie cu concepţia actuală despre ceea ce se considera până nu de mult articol. Desigur, depinde cum înțelegem articolul: ca expresie a categoriei gramaticale a determinării sau ca membru al unei clase de forme care îndeplinesc şi alte funcţii. Or, în DOOM nu se pretinde că, la formele caracterizate ca articulate, elementul enclitic sau proclitic exprimă determinarea. Inventariind diferitele situații existente, contribuția de față aduce argumente în favoarea păstrării în DOOM, cel puţin deocamdată, a acestui mod de descriere. Subliniez însă că este vorba, de cele mai multe ori, numai de o etichetă: ea exprimă faptul că asemenea cuvinte, comportând unități din inventarul de elemente reunite prin tradiție sub numele de articol, sunt articulate numai formal.
Cuvinte-cheie:articulare, determinare, nearticulare, substantiv comun, substantiv propriu
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
3Adina DragomirescuSubstantivele neologice recente și adaptarea lor morfosintacticăSCL, LVI (1-2)2005html
2Luciana Peev, Felicia ȘerbanClasificarea morfologică a substantivelor neologice terminate în vocalăSCL, LVI (1-2)2005html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: