Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Possessive Dative in Old Romanian

Autori:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 429
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present paper looks at a specific dative structure in Old Romanian – the possessive dative. It isolates and analyzes five types of such possessive dative structures in Old Romanian. The major aim is to build up a comprehensive corpus of possessive dative structures in Old Romanian, to be used by further research. The second aim is to look at the way in which such structures may benefit from the syntactic analyses available in the literature on datives, in particular from the analysis along the lines of possessor raising. The paper is organized as follows. Section 1 discusses influential proposes on the syntax and semantics of the possessive dative in Modern Romanian, in an attempt to see how the Old Romanian possessive dative constructions fit in the general picture. Section 2 represents the corpus listing the five types of possessive dative structures we were able to identify. Section 3 offers some insights into a possible syntactic analysis. Section 4 gives the conclusions.
Cuvinte-cheie:possessive datives, Old Romanian, possessor raising
Limba: engleză

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

4Ion GiurgeaOn the Reanalysis of the Article al into a Genitive Marker and the Emergence of the Adnominal Dative in RomanianDVR, 69-982015
56Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
4Dana NiculescuRomanian Possessive Dative – The Limits of the StructureRRL, LIII (4), 485-5152008pdf
html
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
131Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
125Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
180Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
59Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
88I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: